You are here

Til skoler

Din skole kan være med til at hjælpe børn og unge i gang med fritidsaktiviteter.

Hvordan kan din skole hjælpe?

Er du lærer på en skole i Roskilde Kommune, kan du være til stor hjælp for fritidspasordningen. Dels har du gennem dit daglige arbejde med børn og unge, fingeren på pulsen i forhold til det enkelte barns trivsel. Møder du børn og unge som ikke har fritidsinteresser eller ikke har et socialt netværk uden for skolen, kan du formidle muligheden for et fritidspas videre til barnets familie.

Som lærer på en skole, kan du også være til stor hjælp i forhold til at udbrede kendskabet til fritidspasordningen på skolen. Det kan fx være ved at gøre opmærksom på den på et lærerrådsmøde eller på et skole-hjem møde, tage det op i din egen klasse eller invitere en fritidsvejleder til at fortælle om ordningen til et skolearrangement.

Vil din skole have besøg af en fritidsvejleder?

Skal I have lærerrådsmøde eller skole-hjemmøder og kunne I tænke jer at få en fritidsvejleder ud og fortælle om fritidspasordningen, så kontakt os.

Senest opdateret

29.08.2016