You are here

Til fritidsklubber

Din klub kan være med til at hjælpe børn og unge i gang med fritidsaktiviteter.

Hvordan kan din klub hjælpe?

Er du pædagog i en klub i Roskilde Kommune, kan du være til stor hjælp for fritidspasordningen. Dels har du gennem dit daglige arbejde med børn og unge, fingeren på pulsen i forhold til det enkelte barns trivsel. Møder du børn og unge som kunne have gavn af et socialt netværk uden for skolen, fritidsklubben kan du formidle muligheden for et fritidspas videre til barnets familie.

Som pædagog i fritidsklubben, kan du også være til stor hjælp i forhold til at udbrede kendskabet til fritidspasordningen i jeres klubområde. Det kan fx være ved at invitere en fritidsvejleder til at komme og fortælle om ordningen til et personalemøde, medlemsmøde eller forældrearrangement.

Aftale mellem fritidsklubberne og fritidspasordningen

Vi kan igennem fritidspasordningen tilbyde børn og unge to måneders gratis medlemskab i en fritidsklub i Roskilde kommune. Dette er en mulighed for at snuse til, hvad en fritidsklub er og hvilke muligheder og spændende aktiviteter der foregår i fritidsklubben.

Vil din fritidsklub have besøg af en fritidsvejleder?

Kunne I tænke jer at få en fritidsvejleder ud og fortælle om fritidspasordningen, så kontakt os.

Senest opdateret

29.08.2016