You are here

Skal din forening være med?

Din forening kan være med til at hjælpe børn og unge i gang med fritidsaktiviteter.

Fritidspasordningen Like My Life støtter børn og unge, der ikke er foreningsaktive i gang med aktiviteter.  Støtten består dels af fritidsvejledere, der står til rådighed med viden om fritidstilbuddene i Roskilde Kommune, og dels af kontingetstøtte i op til et halvt år.

Spørgsmål og svar

 • Er fritidspasordningen noget for din forening?

  For at have et bredt udbud af foreningsaktiviteter opfordres alle foreninger, der har aktiviteter for børn og unge, til at deltage. Aktiviteterne kan fx være forskellige idrætsgrene, spejderaktiviteter, kulturelle aktiviteter (dans, musik, teater og performance) og idé-baserede aktiviteter (fx politiske eller interesseorienterede).

  Aktiviteterne i jeres forening skal helst være målrettet børn og unge, således at det primært er jævnaldrende aktiviteten dyrkes med. Der må også gerne tages hensyn til tilgængeligheden af aktiviteten for børn og unge. Eksempelvis i forhold til tidspunktet på dagen for afholdelse af aktiviteten, mængden af udstyr der kræves for at deltage og ikke mindst, at der er frivillige med lyst til at involvere sig i arbejdet med børn og unge.

 • Hvilke forventninger er der til din forening?

  De børn og unge der henvises til jeres forening via fritidspasordningen, har en forventning om at deltage i foreningens aktiviteter på lige fod med alle andre medlemmer. Af respekt for det store frivillige arbejde der udføres i jeres forening, vil der omvendt heller ikke stilles krav til foreningen om en social indsats, der ligger udover det arbejde foreningen i forvejen praktiserer.

  For at sikre ordningens succes, er det desuden vigtigt at der sikres en god dialog mellem jeres forening og fritidsvejledningen. Derfor skal I oplyse en kontaktperson som har kontakten til fritidsvejlederne. Det vil primært være denne kontaktperson fritids-vejlederne vil kontakte når der er en forespørgsel fra et barn om foreningen.

 • Hvordan får din forening gavn af ordningen?

  Fritidsvejledningen bakker op om det frivillige foreningslivs værdigrundlag om det frivillige initiativ og det forpligtende fællesskab. Derfor er hensigten med fritidspasordningen at gøre børn og unge opmærksom på disse værdier og derved få endnu flere børn og unge til at tage aktiv del i det.

  Foreninger der deltager garanteres ikke nye medlemmer via fritidspasordningen, men de garanteres en ekstra indsats for at synliggøres over for børn og unge.

 • Hvad skal du gøre?

  Vil din forening gerne kontaktes af en fritidsvejleder for at høre nærmere om, hvordan I deltager, kan du sende en mail.

Senest opdateret

20.11.2014